همیار_شهید

دفاع مقدس
اهداف طرح: 1. شناخت هرچه بیشتر و آشنایی با اهداف و ارزش های دفاع مقدس و شهدا و سرمشق و الگو قرار دادن ایشان در مسیر خدمت رسانی به مردم 2. تشویق و ترغیب همیار شهید به انجام پژوهش پیرامون موضوع شهید و شهادت 3. برجسته نمودن ویژگی ها و خصلت هایی که موجب بروز قابلیت شهادت است 4. معرفی شهدا توسط همیار شهید در حلقه های صالحین-هر همیار یک شهید 5. تربیت و پرورش افراد فداکار،ایثارگر و موثر 6. زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا توسط همیار شهید 7. تجدید بیعت با شهدا به صورت همگانی 8. کاهش وابستگی افراد به امور دنیوی 9. افزایش وحدت و همبستگی بین افراد 10. الگو سازی بصورت اختصاصی توسط هر همیار 11. ایجاد تعهد برای همیار جهت مطالعه زندگینامه شهید و بهره مند ساختن دیگران 12. تداعی شدن و ایجاد همدردی نسبت به درد و رنج والدین شهدا توسط همیار 13. ایجاد حسن تعهد و مسئولیت در همیار نسبت به شهدا و ترغیب به ادای دین نسبت به ایشان 14. معرفی شهدا توسط نسل دوم و سوم انقلاب که خود جنگ را تجربه نکرده اند 15. درک واقعی این مسئله که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست 16. ارتقاء سطح آگاهی و باورهای دینی افراد 17. برگزاری همایش ها و مسابقات علمی-پژوهشی در قالب فراخوان آثار 18. معرفی شهدا بعنوان الگوهای راستین جامعه و نهادینه کردن آن 19. ورود دانش آموزان و دانشجویان به طراحی و ساخت نرم افزارهای بازی اندروید در پی آشنایی با عملیاتهای دفاع مقدس و......... لینک معرفی شهدای جمهوری اسلامی ایران در پیامرسان بومی سروش
انتخاب وب: 
وبلاگ